เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
48010001 บ้านกุรุคุ เมืองนครพนม--
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่า เมืองนครพนม--
48010003 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองนครพนมhttps://sites.google.com/view/nongyasai-school/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81-
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ เมืองนครพนม
48010005 บ้านไทยสามัคคี เมืองนครพนม--
48010006 บ้านนาป่ง เมืองนครพนม--
48010007 บ้านกล้วย เมืองนครพนม-pimpong_namfon@hotmail.com
48010008 บ้านชะโนต เมืองนครพนม-chanote248@gmail.com
48010009 บ้านชะโงมนาโดน เมืองนครพนมhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190053changomnadhon95@gmail.com
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) เมืองนครพนมTharika.p36@gmail.com
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) เมืองนครพนม
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ เมืองนครพนม--
48010013 บ้านหนองยาว เมืองนครพนมnongyaoschool@hotmail.com
48010014 บ้านหนองดินแดง เมืองนครพนม-Sh035@nkped.org
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทอง เมืองนครพนม
48010016 บ้านวังไฮหนองกุง เมืองนครพนม--
48010017 บ้านทุ่งมน เมืองนครพนม--
48010018 บ้านโพนป่าหว้าน เมืองนครพนม--
48010019 บ้านนาคอกควาย เมืองนครพนมhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190061dlit48010019.1@nkpedu1.go.th
48010020 บ้านกกไฮ เมืองนครพนม--
48010022 บ้านนาหลวง เมืองนครพนม
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เมืองนครพนมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1048190047-
48010024 บ้านหนองจันทน์ เมืองนครพนม
48010025 บ้านนาทราย เมืองนครพนมnasaischool.nkp@gmail.com
48010026 บ้านนามูลฮิ้น เมืองนครพนมhttp://www.nh.ac.th/1048190014@pracharath.ac.th
48010027 บ้านดอนยานาง เมืองนครพนม0benjawan_120@hotmail.com
48010028 บ้านนาคำโนนขาม เมืองนครพนมnonkhamschool31@gmail.com
48010029 บ้านนาราชควาย เมืองนครพนม
48010030 บ้านเนินสะอาด เมืองนครพนม
48010031 บ้านนาราชควายน้อย เมืองนครพนม
48010032 บ้านสร้างหิน เมืองนครพนม
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวง เมืองนครพนมnbn2482@hotmail.co.th
48010034 อนุบาลนครพนม เมืองนครพนมhttp://www.anpschool.comanuban190063@gmail.com
48010035 บ้านน้อยใต้ เมืองนครพนมhttps://facebook.com/bannoitai.schoolbannoitai.school@gmail.com
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) เมืองนครพนม--
48010037 บ้านดงยอ เมืองนครพนม-Dongyo_nkp@thaimail.com
48010038 บ้านกลางน้อย เมืองนครพนม0shcoo.bankangnoi38@gmail.com
48010039 บ้านดงติ้ว เมืองนครพนม-dongtiwschool@gmail.com
48010040 บ้านกลางบ้านหนาด เมืองนครพนม--
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) เมืองนครพนม
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคาร เมืองนครพนมhttps://sites.google.com/view/chumchonnamon2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=2namonschool48010042@gmail.com
48010043 บ้านผึ้ง เมืองนครพนมbps2554@hotmail.com
48010044 บ้านวังกระแส เมืองนครพนม-BWK101@thaimal.com
48010045 บ้านสุขเจริญ เมืองนครพนม
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์ เมืองนครพนม--
48010047 บ้านหนองปลาดุก เมืองนครพนมwww.bannongpladook.ac.thnongpladookschool@hotmail.com
48010048 บ้านดอนม่วง เมืองนครพนม
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน เมืองนครพนม
48010050 บ้านโพธิ์ตาก เมืองนครพนม--
48010051 บ้านสุขเกษม เมืองนครพนม--
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุง เมืองนครพนม--
48010053 บ้านโคกก่อง เมืองนครพนม--
48010054 บ้านคำสว่าง เมืองนครพนมhttps://sites.google.com/view/bankhamsawangkhamsawang10@gmail.com
48010055 บ้านหนองแซง เมืองนครพนม--
48010056 บ้านโชคอํานวย เมืองนครพนมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1048190045-
48010057 บ้านวังตามัว เมืองนครพนมwangtamuaschool.comwangtamuaschool@gmail.com
48010058 เมืองนครพนม เมืองนครพนม-nkppn1@gmail.com
48010059 บ้านหนองญาติ เมืองนครพนมhttps://sites.google.com/view/nongyatschool1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=1nongyatschool@gmail.com
48010060 บ้านดงโชค เมืองนครพนมhttp://facebook.com/dongchokedongchoke55@gmail.com
48010061 บ้านคำพอก เมืองนครพนมhttp://gg.gg/khamphok
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ เมืองนครพนม--
48010064 บ้านสําราญ เมืองนครพนมdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190003
48010068 บ้านนาหัวบ่อ เมืองนครพนม
48010069 บ้านกุตาไก้ ปลาปากpritsana2210@gmail.com
48010070 บ้านวังโพธิ์ ปลาปาก-wangpho190272@gmail.com
48010071 บ้านดอนดู่ ปลาปาก--
48010072 บ้านโพนทา ปลาปาก
48010073 บ้านนางาม ปลาปาก--
48010074 บ้านนาดอกไม้ ปลาปากhttp://nadok.netndmschool@gmail.com
48010075 บ้านโคกสว่าง ปลาปาก--
48010076 บ้านวังกะเบา ปลาปาก-chaiya2017@gmail.com
48010077 บ้านนาสีนวล ปลาปากbannasinualschool@gmail.combannasinualschool@gmail.com
48010079 บ้านศรีธน ปลาปากhttp://www.srithon.ac.th/-
48010080 บ้านสว่างสำราญ ปลาปาก-bansawangsumranschool@gmail.com
48010081 บ้านโคกสูง ปลาปาก-khoksung1988@gmail.com
48010082 บ้านม่วง ปลาปาก
48010083 บ้านนกเหาะ ปลาปาก00
48010084 บ้านหนองบัวคำ ปลาปากwww.nbk.pusku.comnbkschool.2564@gmail.com
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยา ปลาปากhttp://www.psnschool.ac.th/phonsawang_nangew@hotmail.com
48010086 บ้านนามะเขือ ปลาปาก--
48010087 บ้านหนองแสง ปลาปาก
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุง ปลาปาก--
48010089 บ้านนาขาม ปลาปาก-apinanapinanwibun.com@gmail.com
48010090 บ้านวังยาง ปลาปาก--
48010091 บ้านกอก ปลาปากhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190297bkkschool@gmail.com
48010092 บ้านหนองบัว ปลาปาก00
48010093 บ้านโคกกลาง ปลาปากhttps://sites.google.com/site/rongreiynbankhokklangplapakkhokklangschool2019@gmail.com
48010094 บ้านใหม่วังเซือม ปลาปาก-Maiwangsuem.school@gmail.com
48010095 บ้านปลาปากน้อย ปลาปากPNplapaknoy@gmail.com
48010096 บ้านวังสิม ปลาปาก--
48010097 บ้านห้วยไหล่ ปลาปากtulapornjampa@gmail.com
48010098 บ้านถาวรนาอุดม ปลาปาก00
48010099 บ้านมหาชัย ปลาปากmahachairongreiyn@gmail.com
48010100 บ้านทันสมัย ปลาปาก
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง ปลาปาก--
48010102 บ้านวังม่วง ปลาปาก
48010103 บ้านดอนกลาง ปลาปากhttps://sites.google.com/s/1Nt-39_jDR70Oshha4hVMtLPB3FhL9I5j/edit?userId=114699081118347900748Donklang16k@gmail.com
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ปลาปากtubtaonkp1@gmail.com
48010106 บ้านนาเชือก ปลาปาก--
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคี ปลาปาก--
48010108 บ้านนาสะเดา ปลาปากhttp://www.bnsd.ac.th/sir_ampon@hotmail.com
48010109 บ้านโพนทัน ปลาปาก--
48010110 บ้านจรุกเตย ปลาปาก00
48010111 บ้านกุงโกน ปลาปาก
48010112 บ้านหนองกกคูณ ปลาปาก-surawut.ka57@snru.ac.th
48010113 บ้านสร้างแห่ ธาตุพนมBansranghaer@gmail.com
48010114 บ้านกุดฉิม ธาตุพนม-bankudchim@gmail.com
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) ธาตุพนม--
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ ธาตุพนม-donnanghong.bs@gmail.com
48010117 บ้านหนองสะโน ธาตุพนม-nongsano_nkpedu1
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็ก ธาตุพนม--
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล) ธาตุพนม--
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ธาตุพนม0
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) ธาตุพนม--
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" ธาตุพนมBan Huabungthung School.comhbtsc2014@gmail.com
48010124 บ้านดอนแดง ธาตุพนม00
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูล ธาตุพนมwww.nathonwitt.ac.thnathonwitt@hotmail.com
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคาร ธาตุพนม--
48010127 บ้านดงยอ ธาตุพนม--
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร ธาตุพนม--
48010130 บ้านดงป่ายูง ธาตุพนม--
48010131 บ้านหนองหญ้าม้า ธาตุพนมnongyamaschool@hotmail.com
48010132 บ้านขอนขว้าง ธาตุพนม--
48010133 บ้านขอนกองโพนทอง ธาตุพนมhttps://sites.google.com/site/rongreiynbankhxnkxngphonthxng/khonkongnoi@gmail.com
48010134 บ้านนาหนาด ธาตุพนมSupansoros@gmail.com
48010135 บ้านคำชะอี ธาตุพนม--
48010136 บ้านดอนข้าวหลาม ธาตุพนม--
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) ธาตุพนม-nkl0137@gmail.com
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ธาตุพนม--
48010139 บ้านนาคำ ธาตุพนมhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1048190127-
48010140 บ้านคับพวง ธาตุพนม
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพว ธาตุพนม-kritsaret5414@gmail.com
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) ธาตุพนม--
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ ธาตุพนม-khangphoschool@gmil.com
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ธาตุพนม
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ธาตุพนม--
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ธาตุพนม
48010147 พระกลางวิทยาคาร ธาตุพนม-pakangvit@hotmail.com
48010148 มรุกขนคร ธาตุพนม
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) ธาตุพนม-banthatnoi@gmail.com
48010151 บ้านหนองกุดแคน ธาตุพนม-nkk2552@gmail.com
48010152 บ้านโพนแพง ธาตุพนม--
48010153 บ้านห้วยทราย ธาตุพนมNuchranu2512@gmail.com
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ ธาตุพนม-
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อน ธาตุพนมwww.sanpan.ac.thspm48010155@gmail.com
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคาร ธาตุพนมwww.umv.ac.th-
48010158 บ้านดอนสวรรค์ ธาตุพนม00
48010159 บ้านโสกแมว ธาตุพนม--
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข ธาตุพนมsuchat.saen@gmail.com
48010161 บ้านโคกหินแฮ่ เรณูนคร-khokhinhaeschool@gmail.com
48010162 บ้านหนองแซง เรณูนคร--
48010163 บ้านนาโดนใหม่ เรณูนคร
48010164 บ้านนาบัว เรณูนคร--
48010165 บ้านนาม่วง เรณูนครwww.namuang.ac.thnpr2514@gmail.com
48010166 บ้านหนองกุง เรณูนคร--
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) เรณูนครwww.talad-school.com-
48010169 บ้านสร้างเม็ก เรณูนคร
48010170 ลาดสว่างวิทยา เรณูนคร0-
48010171 บ้านดอนขาว เรณูนครhttps://sites.google.com/site/bandonkhawschool1/homesomphop2564@gmail.com
48010172 บ้านนาขาม เรณูนคร--
48010173 บ้านเหิบ เรณูนคร--
48010175 บ้านนายอ เรณูนคร-dlit48010175.2@nkpedu1.go.th
48010176 นางามวิทยาคาร เรณูนครwww.1111@thaimail.com
48010177 บ้านสร้างแป้น เรณูนคร0netty812@gmail.com
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา เรณูนคร--
48010179 บ้านนายอน้อย เรณูนคร0nayonalschool.52@gmail.com
48010180 บ้านโนนสวรรค์ เรณูนครNonsawan.School.Area1@gmail.com
48010181 บ้านเหล่าสำราญ เรณูนคร--
48010182 บ้านดงบาก เรณูนคร
48010184 โพนทองวิทยาคาร เรณูนครwww.phontong.ac.thphontong53@gmail.com
48010185 บ้านดงมะเอก เรณูนคร
48010186 บ้านคำผาสุก เรณูนคร
48010187 เรณูวิทยาคาร เรณูนคร
48010188 บ้านโนนสังข์ เรณูนคร
48010189 บ้านโพนสาวเอ้ เรณูนครteng.puthai@hotmail.com
48010190 บ้านนาบั่ว เรณูนคร
48010191 บ้านโคกกลาง เรณูนครwww.khokklang.ac.th/
48010193 บ้านนาโดนเก่า เรณูนคร
48010194 บ้านทุ่งสว่าง เรณูนคร-Mr.Jamkut@gmail.com
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น เรณูนครsiravanee@hotmail.com
48010196 บ้านหัวขัวใต้ เรณูนคร-montinee100@gmail.com
48010197 บ้านนาดี เรณูนครwww.Nadee.ac.thsahachai2518@gmail.com
48010198 บ้านดอนโทน นาแก0weerapan164@gmail.com
48010199 ศรีโพนทองวิทยา นาแกhttp://schoolweb.eduzones.com/spt/stvitaya@hotmail.co.th
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยา นาแก-kittiyarat.pikul@gmail.com
48010201 บ้านจำปา นาแก-krittika171@gmail.com
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) นาแก-fuknajar@gmail.com
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูล นาแก-took_1983@windowslive.com
48010204 บ้านกลางมูลอ้น นาแก-banklangmulxn@gmail.com
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ นาแกwww.padungrach.ac.thdlit48010205.3@nkpedu1.go.th
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) นาแกPhornsak.saenmit@gmail.com
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล นาแก
48010208 บ้านนาป่งคอง นาแก
48010209 บ้านนาคู่ นาแก--
48010210 บ้านแขนนาง นาแก
48010211 บ้านน้ำบ่อ นาแก0moesc.1048190190@gmail.com
48010213 บ้านนาเลียง นาแกwww.naliangschool.ac.thhonvono501@obecmail.obec.go.th
48010214 บ้านหนองคอง นาแก-nongkhong2@gmail.com
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยา นาแก-Nongchai74@gmail.com
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นาแก-nahoom2517@gmail.com
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) นาแกmaitree.chueakula@gmail.com
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี นาแกbankeangschool48130@gmail.com
48010219 บ้านโพธิ์ศรี นาแก--
48010220 บ้านนาโสก นาแก-malasri9924@gmail.com
48010221 บ้านนาทุ่งมั่ง นาแกhttps://sites.google.com/view/ntmschoolbhichet2019@gmail.com
48010222 บ้านหนองยอโพนแพง นาแก-wanida128@hotmail.com
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อม นาแก--
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัด นาแกSupan17@gmail.com
48010225 บ้านพระซองเหนือ นาแก--
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยา นาแก-
48010227 บ้านดงอินำ นาแก--
48010228 พระซองวิทยาคาร นาแก00
48010229 ธารน้ำใจ นาแก
48010230 ชุมชนบ้านพิมาน นาแกbanpiman.school@gmail.com
48010231 บ้านพิมานท่า นาแก-phimanta2557@gmail.com
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนา นาแก--
48010233 บ้านจอมมณี นาแก
48010234 บ้านปากบัง นาแกpakbangschool@gmail.com
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแก นาแก0sudaratnphxthani@gmail.com
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่ นาแกhttp://gg.gg/BannonghoiyaiSchool-
48010237 บ้านนางเลิศ นาแกschool.nanglert@gmail.com
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" นาแก--
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ นาแก-Tubtaononjun@gmail.com
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ นาแกPondoo.ac.th0
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 นาแก--
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง นาแก--
48010243 บ้านเหล่าทุ่ง นาแก1048190175@pracharath.ac.th
48010244 บ้านดงดู่งาม นาแก--
48010245 บ้านหนองบ่อ นาแก--
48010246 บ้านดินดำหมากเฟือง นาแก-pimol1993@hotmail.com
48010247 บ้านนากุงยางคำ นาแก-nakung.48010247@gmail.com
48010248 บ้านหนองห้าง นาแก-adisak_arm06@hotmail.com
48010249 บ้านคำเม็ก นาแก--
48010250 บ้านหนองกุง นาแก
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง นาแกnongsangschool272@gmail.com
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี วังยาง-
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 วังยาง
48010254 บ้านโนนหอม วังยาง-noohomschool_@hotmail.com
48010255 บ้านยอดชาดวิทยา วังยางhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1048190452pkwangyang2561@gmail.com
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง วังยางwww.pnd.ac.thpaweenut2544@hotmail.co.th
48010257 บ้านหนองบึง วังยางsirigon08@gmail.com
48010258 บ้านหนองแคน วังยาง
48010259 บ้านวังยาง วังยาง
48010260 บ้านนาขามส้มป่อย วังยาง00
48010261 บ้านหนองนางด่อน วังยางdlit48010261@nkpedu1.go.th
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ วังยาง0nongsanonasomboon@gmail.com
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธร วังยาง-samyeak@windowslive.com
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโน วังยางnongpowangno2019@gmail.com
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหน วังยาง--