สพป.นพ.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
480100011900401048190040 บ้านกุรุคุกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4821636833--2941127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480100021900411048190041 บ้านหนองบัวด่านเก่ากุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ112316----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100031900421048190042 บ้านหนองหญ้าไซกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ193346----5396-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100041900281048190028 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ8131586----239927-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480100051900291048190029 บ้านไทยสามัคคีกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ273416----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100061900301048190030 บ้านนาป่งกุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ173236----4094-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100071900511048190051 บ้านกล้วยขามเฒ่าเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า282376----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100081900521048190052 บ้านชะโนตขามเฒ่าเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า292806293--1381113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480100091900531048190053 บ้านชะโงมนาโดนขามเฒ่าเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า3121176----148819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100101900541048190054 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)ขามเฒ่าเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า182286----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100111900321048190032 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย3221476----179822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100121900331048190033 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย2921166----145818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100131900341048190034 บ้านหนองยาวคำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย82276----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100141900351048190035 บ้านหนองดินแดงคำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย112196----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100151900361048190036 บ้านดอนแดงเจริญทองคำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย5421196723--2451122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480100161900371048190037 บ้านวังไฮหนองกุงคำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย182626----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100171900381048190038 บ้านทุ่งมนคำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย162396----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100181900391048190039 บ้านโพนป่าหว้านคำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย62336----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100191900611048190061 บ้านนาคอกควายดงขวางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง3621116633--2101119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480100201900621048190062 บ้านกกไฮดงขวางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง72336----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100221900501048190050 บ้านนาหลวงท่าค้อเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า52426----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100231900471048190047 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)ท่าค้อเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า51220091264--3771525-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
480100241900481048190048 บ้านหนองจันทน์ท่าค้อเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า92375----4677-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100251900131048190013 บ้านนาทรายนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย92306----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100261900141048190014 บ้านนามูลฮิ้นนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย332946493--1761116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480100271900151048190015 บ้านดอนยานางนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย82236----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100281900191048190019 บ้านนาคำโนนขามนาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย132406----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100291900081048190008 บ้านนาราชควายนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย3421196----153819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100301900091048190009 บ้านเนินสะอาดนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย212566----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100311900101048190010 บ้านนาราชควายน้อยนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย82296----3785-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100321900111048190011 บ้านสร้างหินนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย102275----3775-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100331900121048190012 บ้านหนองบัวหนองแวงนาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย262956----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100341900631048190063 อนุบาลนครพนมในเมืองเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า427151,66347----2,0906234-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
480100351900551048190055 บ้านน้อยใต้ในเมืองเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า31156----1873-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100361900011048190001 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)ในเมืองเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย96450718----6032227-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
480100371900601048190060 บ้านดงยอบ้านกลางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง52336----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100381900581048190058 บ้านกลางน้อยบ้านกลางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง92596----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100391900591048190059 บ้านดงติ้วบ้านกลางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง52318212----2341516-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480100401900561048190056 บ้านกลางบ้านหนาดบ้านกลางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง4621126----158820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100411900571048190057 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)ดงขวางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง3121086----139817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100421900231048190023 ชุมชนนามนวิทยาคารบ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3921626----201825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480100431900241048190024 บ้านผึ้งบ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก5021706733--2931127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480100441900251048190025 บ้านวังกระแสบ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก6221486----210826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480100451900261048190026 บ้านสุขเจริญบ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก172556----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100461900271048190027 ดงสว่างเจริญวิทย์บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3121406----171821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100471900311048190031 บ้านหนองปลาดุกบ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก53219781396--3891624-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
480100481900221048190022 บ้านดอนม่วงบ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก102346----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100491900211048190021 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก112306----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100501900161048190016 บ้านโพธิ์ตากโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก162476453--1081110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100511900171048190017 บ้านสุขเกษมโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก202556----7589-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100521900181048190018 บ้านหนองค้าโคกกุงโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก3321106813--2241120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480100531900201048190020 บ้านโคกก่องโพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก112516----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100541900461048190046 บ้านคำสว่างวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ73222081196--4121626-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
480100551900441048190044 บ้านหนองแซงวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ192586----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100561900451048190045 บ้านโชคอํานวยวังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ312926----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100571900431048190043 บ้านวังตามัววังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ4021436693--2521123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480100591900651048190065 บ้านหนองญาติหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย272676----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100601900661048190066 บ้านดงโชคหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย42166----2083-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100611900671048190067 บ้านคำพอกหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย242746----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100621900681048190068 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุหนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย4121676873--2951127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480100641900031048190003 บ้านสําราญอาจสามารถเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย162786413--1351112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480100681900071048190007 บ้านนาหัวบ่ออาจสามารถเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย152556----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100691902711048190271 บ้านกุตาไก้กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4321739----2161120-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480100701902721048190272 บ้านวังโพธิ์กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ122376----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100711902731048190273 บ้านดอนดู่กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ332806----113814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100721902741048190274 บ้านโพนทากุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ162716----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100731902771048190277 บ้านนางามกุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ232636----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100741902931048190293 บ้านนาดอกไม้กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ432886513--1821117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480100751903031048190303 บ้านโคกสว่างโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์282646----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100761903061048190306 บ้านวังกะเบาโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์62396----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100771903071048190307 บ้านนาสีนวลโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์92486----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100791903101048190310 บ้านศรีธนโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4921586----207826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480100801903121048190312 บ้านสว่างสำราญโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย112526----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100811903131048190313 บ้านโคกสูงโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย132736----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100821903141048190314 บ้านม่วงโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย10250651--6597-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100831902821048190282 บ้านนกเหาะโคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3321106----143818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100841902791048190279 บ้านหนองบัวคำนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ232816----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100851902781048190278 โพนสวางนางิ้ววิทยานามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4121508563--2471319-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480100861902751048190275 บ้านนามะเขือนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ3321146----147818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100871902761048190276 บ้านหนองแสงนามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ4121266----167821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480100881902941048190294 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์33260019----6332130-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
480100891902951048190295 บ้านนาขามปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์61255----3165-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100901902961048190296 บ้านวังยางปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์71306----3775-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100911902971048190297 บ้านกอกปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์82486----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100921902981048190298 บ้านหนองบัวปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์102506----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100931902991048190299 บ้านโคกกลางปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์1921136443--1761116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480100941903001048190300 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์102376----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100951903011048190301 บ้านปลาปากน้อยปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11416----4276-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100961903111048190311 บ้านวังสิมปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์62356----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100971902861048190286 บ้านห้วยไหล่มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย142416----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100981903021048190302 บ้านถาวรนาอุดมมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย122776----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100991902801048190280 บ้านมหาชัยมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย3021246----154819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101001902811048190281 บ้านทันสมัยมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย112286----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101011902831048190283 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย122456----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101021902841048190284 บ้านวังม่วงมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย92356----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101031902851048190285 บ้านดอนกลางมหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย182726----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101051903041048190304 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีหนองเทาใหญ่ปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่2121166553--1921117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480101061903081048190308 บ้านนาเชือกหนองเทาใหญ่ปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่252636----88811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101071902871048190287 ชุมชนหนองฮีสามัคคีหนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่61424012----3011619-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
480101081902881048190288 บ้านนาสะเดาหนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่141746----88713-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101091902891048190289 บ้านโพนทันหนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่52266----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101101902921048190292 บ้านจรุกเตยหนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101111902901048190290 บ้านกุงโกนหนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่222606----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101121902911048190291 บ้านหนองกกคูณหนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่222466----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101131901451048190145 บ้านสร้างแห่กุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร2921036----132817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101141901461048190146 บ้านกุดฉิมกุดฉิมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร3321176----150819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101151901481048190148 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร132716----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101161901491048190149 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร152196----3484-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101171901511048190151 บ้านหนองสะโนดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร172486----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101181901521048190152 บ้านนาแกบึงเหล็กดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร252886----113814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101191901531048190153 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร162766----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101201901151048190115 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม168757524----7433124-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
480101221901181048190118 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนมธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม3221286----160820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101231901161048190116 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมเหนือธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม45263820----6832231-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
480101241901231048190123 บ้านดอนแดงธาตุพนมเหนือธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม62346----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101251901541048190154 นาถ่อนวิทยานุกูลนาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง4321116----154819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101261901551048190155 นาถ่อนท่าวิทยาคารนาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง152356----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101271901561048190156 บ้านดงยอนาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง402896----129816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101281901571048190157 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารนาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง51165----2164-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101301901591048190159 บ้านดงป่ายูงนาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง132276----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101311901501048190150 บ้านหนองหญ้าม้านาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง102476----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101321901411048190141 บ้านขอนขว้างนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด272866----113814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101331901361048190136 บ้านขอนกองโพนทองนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด182336----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101341901371048190137 บ้านนาหนาดนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด212646----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101351901381048190138 บ้านคำชะอีนาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด82366----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101361901321048190132 บ้านดอนข้าวหลามน้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ41356----3976-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101371901251048190125 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ132506493--1121110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101381901261048190126 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ2021466----166821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101391901271048190127 บ้านนาคำน้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ72285----3575-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101401901281048190128 บ้านคับพวงน้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ92446----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101411901291048190129 บ้านทรายมูลคำผักแพวน้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ162616----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101421901301048190130 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ152766413--1321112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480101431901311048190131 บ้านแก่งโพธิ์น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ162356----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101441901341048190134 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ฝั่งแดงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ162766----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101451901351048190135 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ฝั่งแดงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ2221366703--2281121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480101461901391048190139 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาฝั่งแดงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ312926----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101471901191048190119 พระกลางวิทยาคารพระกลางทุ่งธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม3121116----142818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101481901201048190120 มรุกขนครพระกลางทุ่งธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม332986----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101501901221048190122 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)พระกลางทุ่งธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม132286----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101511901241048190124 บ้านหนองกุดแคนพระกลางทุ่งธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม162586----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101521901601048190160 บ้านโพนแพงโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง212456----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101531901611048190161 บ้านห้วยทรายโพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง3021046----134817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101541901621048190162 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์โพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง212976443--1621115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480101551901441048190144 บ้านแสนพันหมันหย่อนแสนพันธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร282966513--1751116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480101571901401048190140 อุ่มเหม้าวิทยาคารอุ่มเหม้าธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด4021686----208826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480101581901421048190142 บ้านดอนสวรรค์อุ่มเหม้าธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด172436----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101591901431048190143 บ้านโสกแมวอุ่มเหม้าธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด2021026----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101601901331048190133 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขอุ่มเหม้าธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด72296----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101611903311048190331 บ้านโคกหินแฮ่โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม282956603--1831117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480101621903321048190332 บ้านหนองแซงโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม72286----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101631903331048190333 บ้านนาโดนใหม่โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม172596----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101641903341048190334 บ้านนาบัวโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม182656----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101651903351048190335 บ้านนาม่วงโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม82306----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101661903361048190336 บ้านหนองกุงโคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม182406----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101671903451048190345 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)ท่าลาดเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม3121006----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101691903481048190348 บ้านสร้างเม็กท่าลาดเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม71406----4777-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101701903511048190351 ลาดสว่างวิทยาท่าลาดเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม92356----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101711903491048190349 บ้านดอนขาวนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม262836293--1381113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480101721903501048190350 บ้านนาขามนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม222506----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101731903461048190346 บ้านเหิบนาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม192346----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101751903441048190344 บ้านนายอนางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม202886303--1381113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480101761903371048190337 นางามวิทยาคารนางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม182576683--1431113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480101771903381048190338 บ้านสร้างแป้นนางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม202606----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101781903391048190339 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยานางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม2621106----136817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101791903411048190341 บ้านนายอน้อยนางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม122516----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101801903421048190342 บ้านโนนสวรรค์นางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม202606----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101811903301048190330 บ้านเหล่าสำราญโพนทองเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม112346----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101821903271048190327 บ้านดงบากโพนทองเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม352786----113814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101841903231048190323 โพนทองวิทยาคารโพนทองเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร82344218----5242125-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
480101851903241048190324 บ้านดงมะเอกโพนทองเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม72286----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101861903401048190340 บ้านคำผาสุกเรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร102416----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101871903151048190315 เรณูวิทยาคารเรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร99545419----5532423-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
480101881903161048190316 บ้านโนนสังข์เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร72166----2383-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101891903181048190318 บ้านโพนสาวเอ้เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร112456----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101901903171048190317 บ้านนาบั่วเรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร92446----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101911903191048190319 บ้านโคกกลางเรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร322986----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101931903211048190321 บ้านนาโดนเก่าเรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร82266----3484-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101941903221048190322 บ้านทุ่งสว่างเรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร62276----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101951903251048190325 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นหนองย่างชิ้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม92576503--1161111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101961903291048190329 บ้านหัวขัวใต้หนองย่างชิ้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม112446----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101971903261048190326 บ้านนาดีหนองย่างชิ้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม252436----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101981902101048190210 บ้านดอนโทนก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้202776----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101991902111048190211 ศรีโพนทองวิทยาก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้694199121526--4202219-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
480102001902121048190212 ดอนเหลืองทองวิทยาก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้2321036----126816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480102011902131048190213 บ้านจำปาก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้132386----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102021902141048190214 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)คำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้3521076836--2251416-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480102031902151048190215 นาผือบอนราษฎร์นุกูลคำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้122656----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102041902161048190216 บ้านกลางมูลอ้นคำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้152206----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102051901631048190163 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่177781728----9943528-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
480102061901641048190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่182606----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102071901651048190165 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่242646----88811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102081901661048190166 บ้านนาป่งคองนาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่103606----7098-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102091901871048190187 บ้านนาคู่นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่352996683--2021118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480102101901891048190189 บ้านแขนนางนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่102356----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102111901901048190190 บ้านน้ำบ่อนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่112676----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102131901981048190198 บ้านนาเลียงนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง232796303--1321112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480102141901991048190199 บ้านหนองคองนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง72366----4385-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102151902001048190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง192576----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102161902011048190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง202546----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102171901671048190167 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์192666----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102181901681048190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีบ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์152716----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102191901691048190169 บ้านโพธิ์ศรีบ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์72246----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102201901701048190170 บ้านนาโสกบ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์172456----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102211901711048190171 บ้านนาทุ่งมั่งบ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์5522138----2681027-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480102221901971048190197 บ้านหนองยอโพนแพงพระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง152596----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102231901881048190188 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่352986----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480102241901931048190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัดพระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง222506----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102251901941048190194 บ้านพระซองเหนือพระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง4521066----151819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480102261901951048190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยาพระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง142265----4076-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102271901961048190196 บ้านดงอินำพระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง142886----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102281901921048190192 พระซองวิทยาคารพระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง212726----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102291901801048190180 ธารน้ำใจพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู3721596994--2951225-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480102301901721048190172 ชุมชนบ้านพิมานพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู92396----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102311901731048190173 บ้านพิมานท่าพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู153426----5796-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102321901771048190177 บ้านดงน้อยพัฒนาพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู392916----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480102331901781048190178 บ้านจอมมณีพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู83246----3294-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102341901791048190179 บ้านปากบังพิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู72336----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102351901811048190181 ชุมชนบ้านพุ่มแกพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู132156----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102361901821048190182 บ้านหนองหอยใหญ่พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู162526----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102371901831048190183 บ้านนางเลิศพุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู132486----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102381901861048190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู62366----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102391901841048190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู252706----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102401901851048190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู42226----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102411901761048190176 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู132376----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102421901741048190174 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงสีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู81266----3475-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102431901751048190175 บ้านเหล่าทุ่งสีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู242566----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102441902091048190209 บ้านดงดู่งามหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้152496----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102451902061048190206 บ้านหนองบ่อหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้292916----120815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102461902071048190207 บ้านดินดำหมากเฟืองหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้312716----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102471902081048190208 บ้านนากุงยางคำหนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้72386----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102481902051048190205 บ้านหนองห้างหนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์92416----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102491902031048190203 บ้านคำเม็กหนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์232736----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102501902041048190204 บ้านหนองกุงหนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์162326----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102511902021048190202 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงหนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์3921657793--2831224-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480102521904471048190447 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีโคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา262846573--1671115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480102531904481048190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87โคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา272846----111814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102541904491048190449 บ้านโนนหอมโคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา72345----4176-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102551904521048190452 บ้านยอดชาดวิทยายอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา162646453--1251111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480102561904531048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา342766----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102571904541048190454 บ้านหนองบึงยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา92236----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102581904551048190455 บ้านหนองแคนยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา182546----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102591904421048190442 บ้านวังยางวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา312816----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102601904431048190443 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา82256----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102611904441048190444 บ้านหนองนางด่อนวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา152436----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102621904451048190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา132556----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102631904461048190446 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา21175----1963-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102641904501048190450 บ้านหนองโพธิ์วังโนหนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา333566----89910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102651904511048190451 บ้านโพนสวางหนองแหนหนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา132706----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1