สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
480100751903031048190303 บ้านโคกสว่าง8โคกสว่างปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์872201097- -17.12454049104.494184
480100761903061048190306 บ้านวังกะเบา4โคกสว่างปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์878601049chaiya2017@gmail.com -17.15843496104.478916
480100771903071048190307 บ้านนาสีนวล5โคกสว่างปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์849342895bannasinualschool@gmail.com bannasinualschool@gmail.com17.15816218104.4955989
480100791903101048190310 บ้านศรีธน7โคกสว่างปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์-- http://www.srithon.ac.th/17.16769047104.4521424
480100881902941048190294 ปลาปากราษฎร์บำรุง2ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์42589128- -17.17799724104.5284216
480100891902951048190295 บ้านนาขาม14ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์081-708-1762apinanapinanwibun.com@gmail.com -17.16753591104.5424217
480100901902961048190296 บ้านวังยาง10ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์-- -17.19689097104.5155774
480100911902971048190297 บ้านกอก5ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์812613895bkkschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104819029717.17242355104.5115036
480100921902981048190298 บ้านหนองบัว8ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6215278340 017.21719855104.5322093
480100931902991048190299 บ้านโคกกลาง15ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์42589306khokklangschool2019@gmail.com https://sites.google.com/site/rongreiynbankhokklangplapak17.24092529104.5327475
480100941903001048190300 บ้านใหม่วังเซือม9ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์807565144Maiwangsuem.school@gmail.com -17.256108104.546507
480100951903011048190301 บ้านปลาปากน้อย3ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9033399552PNplapaknoy@gmail.com 17.19150805104.5415475
480100961903111048190311 บ้านวังสิม6ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์089-943-5896- -17.17733451104.472444