สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
480102521904471048190447 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี3โคกสีวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา817695455- 17.0696737104.515262
480102531904481048190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 874โคกสีวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา 17.0885377104.4903587
480102541904491048190449 บ้านโนนหอม2โคกสีวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา903431618noohomschool_@hotmail.com -17.1092269104.4835079
480102551904521048190452 บ้านยอดชาดวิทยา1ยอดชาดวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา-pkwangyang2561@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=104819045217.07700833104.3827473
480102561904531048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง6ยอดชาดวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา846269544paweenut2544@hotmail.co.th www.pnd.ac.th17.0477034104.3941557
480102571904541048190454 บ้านหนองบึง4ยอดชาดวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา981025699sirigon08@gmail.com 17.08588632104.3761644
480102581904551048190455 บ้านหนองแคน3ยอดชาดวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา042-560-022 17.0617696104.3679827
480102591904421048190442 บ้านวังยาง1วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา878605464 17.05495654104.4556802
480102601904431048190443 บ้านนาขามส้มป่อย7วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา421999370 017.003519104.437282
480102611904441048190444 บ้านหนองนางด่อน2วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา854576574dlit48010261@nkpedu1.go.th 17.0504451104.4415592
480102621904451048190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์3วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา801930411nongsanonasomboon@gmail.com 017.041476104.4784536
480102631904461048190446 บ้านสามแยกหัวภูธร6วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา981731216samyeak@windowslive.com -17.05746971104.4522908
480102641904501048190450 บ้านหนองโพธิ์วังโน2หนองโพธิ์วังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา933270869nongpowangno2019@gmail.com 17.07367957104.4756498
480102651904511048190451 บ้านโพนสวางหนองแหน3หนองโพธิ์วังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา-- -17.0571697104.486636