ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านทุ่งมน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010017
PERCODE 6 หลัก190038
กระทรวง 10 หลัก1048190038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งมน
ชื่อ (อังกฤษ)BanToongmon
หมู่ที่17
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคำเตย
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์895716802
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1808451
Longitude
104.6817768

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน