ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านนามูลฮิ้น
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก48010026
PERCODE 6 หลัก190014
กระทรวง 10 หลัก1048190014
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนามูลฮิ้น
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Namoonhin School
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาทราย
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์982256594
อีเมล์แอดเดรส1048190014@pracharath.ac.th
เว็บไซต์http://www.nh.ac.th/
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.39681202
Longitude
104.6845734

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน