ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านดอนยานาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010027
PERCODE 6 หลัก190015
กระทรวง 10 หลัก1048190015
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนยานาง
ชื่อ (อังกฤษ)Donyanang
หมู่ที่1
ถนนนิตโย
หมู่บ้าน
ตำบลนาทราย
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์847432691
อีเมล์แอดเดรสbenjawan_120@hotmail.com
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.38456019
Longitude
104.711057

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน