ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านสุขเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010045
PERCODE 6 หลัก190026
กระทรวง 10 หลัก1048190026
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุขเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Bansookjarean
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.36300385
Longitude
104.6033848

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน