ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านโชคอํานวย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010056
PERCODE 6 หลัก190045
กระทรวง 10 หลัก1048190045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโชคอํานวย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Chokumnuay
หมู่ที่3
ถนนนิตติโย
หมู่บ้าน
ตำบลวังตามัว
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์933970019
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1048190045
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.31629583
Longitude
104.4293169

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน