ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านโพนทา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010072
PERCODE 6 หลัก190274
กระทรวง 10 หลัก1048190274
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนทา
ชื่อ (อังกฤษ)Banponthaschool
หมู่ที่2
ถนนเทพพนม-หนองดินแดง
หมู่บ้าน
ตำบลกุตาไก้
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์892773783
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.25077492
Longitude
104.6124989

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน