ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านโคกสว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010075
PERCODE 6 หลัก190303
กระทรวง 10 หลัก1048190303
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKSAWANG
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872201097
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.12454049
Longitude
104.494184

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน