ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านศรีธน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010079
PERCODE 6 หลัก190310
กระทรวง 10 หลัก1048190310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีธน
ชื่อ (อังกฤษ)srithon
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.srithon.ac.th/
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.16769047
Longitude
104.4521424

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน