ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
ปลาปากราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010088
PERCODE 6 หลัก190294
กระทรวง 10 หลัก1048190294
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปลาปากราษฎร์บำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Plapakratbamrung
หมู่ที่2
ถนนพิทักษ์ประชา
หมู่บ้าน
ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42589128
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.17799724
Longitude
104.5284216

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน