ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านนาขาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010089
PERCODE 6 หลัก190295
กระทรวง 10 หลัก1048190295
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nakham school
หมู่ที่14
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-708-1762
อีเมล์แอดเดรสapinanapinanwibun.com@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.16753591
Longitude
104.5424217

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน