ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านวังยาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010090
PERCODE 6 หลัก190296
กระทรวง 10 หลัก1048190296
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wangyang
หมู่ที่10
ถนนปลาปาก-มหาชัย
หมู่บ้าน
ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.19689097
Longitude
104.5155774

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน