ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านหนองบัว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010092
PERCODE 6 หลัก190298
กระทรวง 10 หลัก1048190298
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongbua
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์621527834
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.21719855
Longitude
104.5322093

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน