ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านโคกกลาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก48010093
PERCODE 6 หลัก190299
กระทรวง 10 หลัก1048190299
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Khokklang
หมู่ที่15
ถนนปลาปาก-กุรุคุ
หมู่บ้าน
ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42589306
อีเมล์แอดเดรสkhokklangschool2019@gmail.com
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/rongreiynbankhokklangplapak
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.24092529
Longitude
104.5327475

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน