ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านใหม่วังเซือม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010094
PERCODE 6 หลัก190300
กระทรวง 10 หลัก1048190300
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่วังเซือม
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaiwangsuem
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์807565144
อีเมล์แอดเดรสMaiwangsuem.school@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.256108
Longitude
104.546507

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน