ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านวังสิม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010096
PERCODE 6 หลัก190311
กระทรวง 10 หลัก1048190311
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังสิม
ชื่อ (อังกฤษ)WANGSIM
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-943-5896
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.17733451
Longitude
104.472444

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน