ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010119
PERCODE 6 หลัก190153
กระทรวง 10 หลัก1048190153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)
ชื่อ (อังกฤษ)Khoksawang
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลดอนนางหงส์
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์874493315
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.09859655
Longitude
104.7402729

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน