ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010120
PERCODE 6 หลัก190115
กระทรวง 10 หลัก1048190115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
ชื่อ (อังกฤษ)AnupanWatphrathatphanom "Phanomwitthayakhan"
หมู่ที่10
ถนนชยางกูร
หมู่บ้าน
ตำบลธาตุพนม
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42541077
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.94033739
Longitude
104.7226305

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน