ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010253
PERCODE 6 หลัก190448
กระทรวง 10 หลัก1048190448
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
ชื่อ (อังกฤษ)kokseemittraphap 87
หมู่ที่4
ถนนรพช.โนนศรีวิลัย-วังยาง
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0885377
Longitude
104.4903587

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน