ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010256
PERCODE 6 หลัก190453
กระทรวง 10 หลัก1048190453
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
ชื่อ (อังกฤษ)PAKKHAYANAKOINONDAENG
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลยอดชาด
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์846269544
อีเมล์แอดเดรสpaweenut2544@hotmail.co.th
เว็บไซต์www.pnd.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0477034
Longitude
104.3941557

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน