ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านหนองแคน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010258
PERCODE 6 หลัก190455
กระทรวง 10 หลัก1048190455
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแคน
ชื่อ (อังกฤษ)bannongcan
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลยอดชาด
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-560-022
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0617696
Longitude
104.3679827

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน