ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านหนองนางด่อน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010261
PERCODE 6 หลัก190444
กระทรวง 10 หลัก1048190444
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนางด่อน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnangdon
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์854576574
อีเมล์แอดเดรสdlit48010261@nkpedu1.go.th
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0504451
Longitude
104.4415592

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน