สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
480100751903031048190303 บ้านโคกสว่าง8โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--111171282718181121161131646------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100761903061048190306 บ้านวังกะเบา4โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--5111627151712181101396------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100771903071048190307 บ้านนาสีนวล5โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--31619251611411316141486------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100791903101048190310 บ้านศรีธน7โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--2212714922112612213912612411586------------------------207826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480100881902941048190294 ปลาปากราษฎร์บำรุง2ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--171161332100410031103843993107360019------------------------6332130-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
480100891902951048190295 บ้านนาขาม14ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์----61612141--1111171255------------------------3165-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100901902961048190296 บ้านวังยาง10ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์----71713131121315141306------------------------3775-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100911902971048190297 บ้านกอก5ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--31518210171619113131486------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100921902981048190298 บ้านหนองบัว8ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--3171102414114110171111506------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100931902991048190299 บ้านโคกกลาง15ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--411511921511711912611012611136111171161443----------------1761116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480100941903001048190300 บ้านใหม่วังเซือม9ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--51511026161101613161376------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100951903011048190301 บ้านปลาปากน้อย3ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์----11119151613171111416------------------------4276-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100961903111048190311 บ้านวังสิม6ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--1151622141511218141356------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT