สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
480102051901631048190163 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ4นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่19176382317779641234144515051525152581728------------------------9943528-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
480102061901641048190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)2นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--61121182911018171111151606------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102071901651048190165 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล7นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--131111242419191141121161646------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102081901661048190166 บ้านนาป่งคอง6นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่31314110319113171814191606------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102091901871048190187 บ้านนาคู่7นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--131221352161121131141251191996201231251683----------------2021118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480102101901891048190189 บ้านแขนนาง4นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--6141102714171615161356------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102111901901048190190 บ้านน้ำบ่อ6นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--318111291131101121111121676------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102231901881048190188 บ้านหนองหอยคำอ้อม10นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--161191352151111171211211131986------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT