สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
480102131901981048190198 บ้านนาเลียง1นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--10113123210120111115113110179681101121303----------------1321112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480102141901991048190199 บ้านหนองคอง5นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--314172514141519191366------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102151902001048190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยา12นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--71121192416115114181101576------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102161902011048190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี2นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--9111120251121917112191546------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102221901971048190197 บ้านหนองยอโพนแพง15พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--111411523113131121151131596------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102241901931048190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัด14พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--1211012226111191817191506------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102251901941048190194 บ้านพระซองเหนือ12พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--2112414521611511811712111911066------------------------151819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480102261901951048190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยา6พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--1014114271--71514131265------------------------4076-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102271901961048190196 บ้านดงอินำ11พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--5191142131141151171191101886------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102281901921048190192 พระซองวิทยาคาร4พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--811312121211618117111181726------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT