สพป.นพ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
480100021900411048190041 บ้านหนองบัวด่านเก่า1กุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ--7141112412141815181316------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100031900421048190042 บ้านหนองหญ้าไซ7กุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ416191193811141915171346------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100051900291048190029 บ้านไทยสามัคคี5กุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10171101273819141716171416------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100061900301048190030 บ้านนาป่ง4กุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ615161173514141412141236------------------------4094-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100071900511048190051 บ้านกล้วย7ขามเฒ่าเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า--111171282614141915191376------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100101900541048190054 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)1ขามเฒ่าเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า--11171182614151513151286------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100131900341048190034 บ้านหนองยาว11คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--315182514121615151276------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100141900351048190035 บ้านหนองดินแดง1คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--5161112515131114111196------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100161900371048190037 บ้านวังไฮหนองกุง3คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--10181182131111719191131626------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100171900381048190038 บ้านทุ่งมน17คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--81811626161211219141396------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100181900391048190039 บ้านโพนป่าหว้าน7คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--214162615131915151336------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100201900621048190062 บ้านกกไฮ10ดงขวางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง--2151724151311018131336------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100221900501048190050 บ้านนาหลวง11ท่าค้อเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า--2131522151716151171426------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100241900481048190048 บ้านหนองจันทน์1ท่าค้อเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า--41519291--61519181375------------------------4677-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100251900131048190013 บ้านนาทราย6นาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย--4151925141101413141306------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100271900151048190015 บ้านดอนยานาง1นาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย--513182511171215131236------------------------3184-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100281900191048190019 บ้านนาคำโนนขาม7นาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย--81511328112121515181406------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100301900091048190009 บ้านเนินสะอาด8นาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--1011112126112181101101101566------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100311900101048190010 บ้านนาราชควายน้อย5นาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--612182714161614121296------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100321900111048190011 บ้านสร้างหิน3นาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--31711028141--318141275------------------------3775-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100351900551048190055 บ้านน้อยใต้0ในเมืองเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า----3131311121211161156------------------------1873-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100371900601048190060 บ้านดงยอ8บ้านกลางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง--213152216161615181336------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100381900581048190058 บ้านกลางน้อย7บ้านกลางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง--613192121918141141121596------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100451900261048190026 บ้านสุขเจริญ10บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--5112117251111816117181556------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100481900221048190022 บ้านดอนม่วง9บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--6141102315161716171346------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100491900211048190021 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน1โพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--5161112715141515141306------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100501900161048190016 บ้านโพธิ์ตาก9โพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--917116210112131819151476201131121453----------------1081110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100511900171048190017 บ้านสุขเกษม8โพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--9111120291617181121131556------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100531900201048190020 บ้านโคกก่อง4โพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--615111251617181151101516------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100551900441048190044 บ้านหนองแซง8วังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ--1019119281919191121111586------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100591900651048190065 บ้านหนองญาติ6หนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--12115127251131121131131111676------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100601900661048190066 บ้านดงโชค1หนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--212142412111413121166------------------------2083-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100611900671048190067 บ้านคำพอก9หนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--161812429141151101161201746------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100681900071048190007 บ้านนาหัวบ่อ7อาจสามารถเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย--5110115291151617111171556------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100701902721048190272 บ้านวังโพธิ์6กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--41811224131511217161376------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100711902731048190273 บ้านดอนดู่3กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--1711613326191151191141171806------------------------113814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100721902741048190274 บ้านโพนทา2กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--101611621511311617171131716------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100731902771048190277 บ้านนางาม1กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--15181232618191111161131636------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100751903031048190303 บ้านโคกสว่าง8โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--111171282718181121161131646------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100761903061048190306 บ้านวังกะเบา4โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--5111627151712181101396------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100771903071048190307 บ้านนาสีนวล5โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--31619251611411316141486------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100801903121048190312 บ้านสว่างสำราญ7โคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--714111210161811118191526------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100811903131048190313 บ้านโคกสูง1โคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--3110113212191111111181121736------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100821903141048190314 บ้านม่วง2โคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--317110211161616181131506----5151----------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100841902791048190279 บ้านหนองบัวคำ11นามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--101131232121101111161161161816------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100891902951048190295 บ้านนาขาม14ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์----61612141--1111171255------------------------3165-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100901902961048190296 บ้านวังยาง10ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์----71713131121315141306------------------------3775-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100911902971048190297 บ้านกอก5ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--31518210171619113131486------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100921902981048190298 บ้านหนองบัว8ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--3171102414114110171111506------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100941903001048190300 บ้านใหม่วังเซือม9ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--51511026161101613161376------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100951903011048190301 บ้านปลาปากน้อย3ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์----11119151613171111416------------------------4276-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100961903111048190311 บ้านวังสิม6ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--1151622141511218141356------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100971902861048190286 บ้านห้วยไหล่1มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--10141142619191617141416------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100981903021048190302 บ้านถาวรนาอุดม6มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--616112212191131131151151776------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101001902811048190281 บ้านทันสมัย7มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--5161112517131613141286------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101011902831048190283 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง4มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--517112251714112161111456------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101021902841048190284 บ้านวังม่วง5มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--5141923151816112111356------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101031902851048190285 บ้านดอนกลาง3มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--9191182131101141101141111726------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101061903081048190308 บ้านนาเชือก3หนองเทาใหญ่ปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--1011512523113181121161111636------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101081902881048190288 บ้านนาสะเดา8หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่----14114113171141161131111746------------------------88713-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101091902891048190289 บ้านโพนทัน3หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--213152315111616151266------------------------3184-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101101902921048190292 บ้านจรุกเตย4หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--816114241617110112171466------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101111902901048190290 บ้านกุงโกน6หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--1111112221111211015191131606------------------------82810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101121902911048190291 บ้านหนองกกคูณ7หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--1011212226161111819161466------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101151901481048190148 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)4ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--716113210115151121121171716------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101161901491048190149 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์7ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--10151152413151313111196------------------------3484-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101171901511048190151 บ้านหนองสะโน6ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--111611727171916171121486------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101181901521048190152 บ้านนาแกบึงเหล็ก1ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--161912521911018121181221886------------------------113814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101191901531048190153 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)5ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--818116271131101151211101766------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101241901231048190123 บ้านดอนแดง8ธาตุพนมเหนือธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม--3131627131615131101346------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101261901551048190155 นาถ่อนท่าวิทยาคาร3นาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--8171152513171814181356------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101281901571048190157 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร5นาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--51--512131--212171165------------------------2164-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101301901591048190159 บ้านดงป่ายูง9นาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--8151132712131316161276------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101311901501048190150 บ้านหนองหญ้าม้า10นาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--71311025161719191111476------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101321901411048190141 บ้านขอนขว้าง4นาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--14113127271141151121211171866------------------------113814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101331901361048190136 บ้านขอนกองโพนทอง10นาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--711111821015161514131336------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101341901371048190137 บ้านนาหนาด7นาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--1111012121011418181101141646------------------------85811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101351901381048190138 บ้านคำชะอี8นาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--6121822161111516161366------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101361901321048190132 บ้านดอนข้าวหลาม9น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ----41416151414111151356------------------------3976-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101371901251048190125 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)3น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--5181132211611212110181506131181181493----------------1121110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101391901271048190127 บ้านนาคำ5น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--314172--9191115141285------------------------3575-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101401901281048190128 บ้านคับพวง4น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--4151925151111916181446------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101411901291048190129 บ้านทรายมูลคำผักแพว7น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--611011628111110112181121616------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101431901311048190131 บ้านแก่งโพธิ์2น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--8181162515161519151356------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101441901341048190134 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)5ฝั่งแดงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--818116210112161141151191766------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101501901221048190122 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)5พระกลางทุ่งธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม--8151132913131418111286------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101511901241048190124 บ้านหนองกุดแคน15พระกลางทุ่งธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม--9171162711211219112161586------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101521901601048190160 บ้านโพนแพง2โพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--11110121241911016161101456------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101581901421048190142 บ้านดอนสวรรค์3อุ่มเหม้าธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--7110117261611114161101436------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101601901331048190133 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข7อุ่มเหม้าธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--512172615121416161296------------------------3685-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101621903321048190332 บ้านหนองแซง8โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--1161725121514110121286------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101631903331048190333 บ้านนาโดนใหม่7โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--9181172151617113171111596------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101641903341048190334 บ้านนาบัว13โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--111711826110113114114181656------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101651903351048190335 บ้านนาม่วง3โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--513182518141515131306------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101661903361048190336 บ้านหนองกุง6โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--81101182914191915141406------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101691903481048190348 บ้านสร้างเม็ก7ท่าลาดเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม----717191214110110151406------------------------4777-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101701903511048190351 ลาดสว่างวิทยา2ท่าลาดเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--514192415181615171356------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101721903501048190350 บ้านนาขาม9นาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--12110122210181101717181506------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101731903461048190346 บ้านเหิบ8นาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--51141192914161513171346------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101771903381048190338 บ้านสร้างแป้น5นางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--1119120281819115181121606------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101791903411048190341 บ้านนายอน้อย2นางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--3191122311217141131121516------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101801903421048190342 บ้านโนนสวรรค์1นางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--9111120271911118117181606------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101811903301048190330 บ้านเหล่าสำราญ8โพนทองเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--51611124131111515161346------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101821903271048190327 บ้านดงบาก4โพนทองเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--21114135271121121141161171786------------------------113814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101851903241048190324 บ้านดงมะเอก6โพนทองเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--512172414141315181286------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101861903401048190340 บ้านคำผาสุก10เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--416110241613181101101416------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101881903161048190316 บ้านโนนสังข์4เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--413172116121411121166------------------------2383-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101891903181048190318 บ้านโพนสาวเอ้11เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--51611129191111315181456------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101901903171048190317 บ้านนาบั่ว8เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--5141927111151518181446------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101931903211048190321 บ้านนาโดนเก่า6เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--414182412161414161266------------------------3484-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101941903221048190322 บ้านทุ่งสว่าง9เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--511162511111716171276------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101951903251048190325 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น4หนองย่างชิ้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--217192811119171111111576121181201503----------------1161111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101961903291048190329 บ้านหัวขัวใต้1หนองย่างชิ้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--417111211141519111141446------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101971903261048190326 บ้านนาดี3หนองย่างชิ้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--1311212521216141619161436------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101981902101048190210 บ้านดอนโทน6ก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--71131202111141101151131141776------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102011902131048190213 บ้านจำปา9ก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--51811325141318141141386------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102031902151048190215 นาผือบอนราษฎร์นุกูล3คำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--8141122511417110123161656------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102041902161048190216 บ้านกลางมูลอ้น6คำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--41111152114121314161206------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102061901641048190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)2นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--61121182911018171111151606------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102071901651048190165 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล7นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--131111242419191141121161646------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102081901661048190166 บ้านนาป่งคอง6นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่31314110319113171814191606------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102101901891048190189 บ้านแขนนาง4นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--6141102714171615161356------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102111901901048190190 บ้านน้ำบ่อ6นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--318111291131101121111121676------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102141901991048190199 บ้านหนองคอง5นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--314172514141519191366------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102151902001048190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยา12นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--71121192416115114181101576------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102161902011048190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี2นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--9111120251121917112191546------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102171901671048190167 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)1บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--5114119212113111111110191666------------------------85811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102181901681048190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี2บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--718115211110112171161151716------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102191901691048190169 บ้านโพธิ์ศรี5บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--512172612141117141246------------------------3184-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102201901701048190170 บ้านนาโสก4บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--81911726181411018191456------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102221901971048190197 บ้านหนองยอโพนแพง15พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--111411523113131121151131596------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102241901931048190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัด14พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--1211012226111191817191506------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102261901951048190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยา6พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--1014114271--71514131265------------------------4076-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102271901961048190196 บ้านดงอินำ11พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--5191142131141151171191101886------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102281901921048190192 พระซองวิทยาคาร4พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--811312121211618117111181726------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102301901721048190172 ชุมชนบ้านพิมาน3พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--5141925151418110171396------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102311901731048190173 บ้านพิมานท่า8พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู4131811531118161911171426------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102331901781048190178 บ้านจอมมณี4พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู31114183411141416151246------------------------3294-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102341901791048190179 บ้านปากบัง2พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--3141724151415151101336------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102351901811048190181 ชุมชนบ้านพุ่มแก13พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--4191132213131212131156------------------------2884-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102361901821048190182 บ้านหนองหอยใหญ่14พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--121411627181916171151526------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102371901831048190183 บ้านนางเลิศ16พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--71611329110181914181486------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102381901861048190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"10พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--511162617161317171366------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102391901841048190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์7พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--1011512528111115114114181706------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102401901851048190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์9พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--311142212151713131226------------------------2683-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102411901761048190176 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 1642สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--6171132518131719151376------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102421901741048190174 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง5สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู----8181314121613181266------------------------3475-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102431901751048190175 บ้านเหล่าทุ่ง4สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--15191242101816110181141566------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102441902091048190209 บ้านดงดู่งาม5หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--817115281814110112171496------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102451902061048190206 บ้านหนองบ่อ12หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--121171292101131161221171131916------------------------120815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102461902071048190207 บ้านดินดำหมากเฟือง8หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--1411713121318191111191111716------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102471902081048190208 บ้านนากุงยางคำ10หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--4131721012151817161386------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102481902051048190205 บ้านหนองห้าง4หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--61319210111611019151416------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102491902031048190203 บ้านคำเม็ก9หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--171612327111115151191161736------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102501902041048190204 บ้านหนองกุง5หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--71911624171118121101326------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102531904481048190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 874โคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--15112127281111111151161231846------------------------111814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102541904491048190449 บ้านโนนหอม2โคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--41317231--715161131345------------------------4176-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102561904531048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง6ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--17117134216171141121171101766------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102571904541048190454 บ้านหนองบึง4ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--514192314121314171236------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102581904551048190455 บ้านหนองแคน3ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--511311821111014112110171546------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102591904421048190442 บ้านวังยาง1วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--211101312111141151151101161816------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102601904431048190443 บ้านนาขามส้มป่อย7วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--414182112121815171256------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102611904441048190444 บ้านหนองนางด่อน2วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--916115231511211015181436------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102621904451048190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์3วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--9141132141916151111101556------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102631904461048190446 บ้านสามแยกหัวภูธร6วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา----21213131415121--175------------------------1963-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102641904501048190450 บ้านหนองโพธิ์วังโน2หนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา141811113331216114110110141566------------------------89910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102651904511048190451 บ้านโพนสวางหนองแหน3หนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--518113217112110110112191706------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT