ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านเนินสะอาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010030
PERCODE 6 หลัก190009
กระทรวง 10 หลัก1048190009
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเนินสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาราชควาย
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์085-4679089
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.38803636
Longitude
104.7286385

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน