ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านกุตาไก้
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010069
PERCODE 6 หลัก190271
กระทรวง 10 หลัก1048190271
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุตาไก้
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kutakai school
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุตาไก้
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์818733962
อีเมล์แอดเดรสpritsana2210@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.22327868
Longitude
104.626748

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน