ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านวังกะเบา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010076
PERCODE 6 หลัก190306
กระทรวง 10 หลัก1048190306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังกะเบา
ชื่อ (อังกฤษ)banwangkabaow
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์878601049
อีเมล์แอดเดรสchaiya2017@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.15843496
Longitude
104.478916

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน