ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านนาสีนวล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010077
PERCODE 6 หลัก190307
กระทรวง 10 หลัก1048190307
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสีนวล
ชื่อ (อังกฤษ)Naseenul
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์849342895
อีเมล์แอดเดรสbannasinualschool@gmail.com
เว็บไซต์bannasinualschool@gmail.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.15816218
Longitude
104.4955989

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน