ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านกอก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010091
PERCODE 6 หลัก190297
กระทรวง 10 หลัก1048190297
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกอก
ชื่อ (อังกฤษ)Bankok
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812613895
อีเมล์แอดเดรสbkkschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190297
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.17242355
Longitude
104.5115036

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน