ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านปลาปากน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010095
PERCODE 6 หลัก190301
กระทรวง 10 หลัก1048190301
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลาปากน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Plapaknoi
หมู่ที่3
ถนนปลาปาก-กุตาไก้
หมู่บ้าน
ตำบลปลาปาก
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์9033399552
อีเมล์แอดเดรสPNplapaknoy@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.19150805
Longitude
104.5415475

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน