ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก48010252
PERCODE 6 หลัก190447
กระทรวง 10 หลัก1048190447
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphakwaennonhangnongbuasamakkhi
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817695455
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0696737
Longitude
104.515262

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน