ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านโนนหอม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010254
PERCODE 6 หลัก190449
กระทรวง 10 หลัก1048190449
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหอม
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONHORM
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์903431618
อีเมล์แอดเดรสnoohomschool_@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1092269
Longitude
104.4835079

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน