ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านยอดชาดวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก48010255
PERCODE 6 หลัก190452
กระทรวง 10 หลัก1048190452
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยอดชาดวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)banyodchadwittaya
หมู่ที่1
ถนนยอดชาด-หนองแคน
หมู่บ้าน
ตำบลยอดชาด
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสpkwangyang2561@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1048190452
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.07700833
Longitude
104.3827473

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน