ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านหนองบึง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010257
PERCODE 6 หลัก190454
กระทรวง 10 หลัก1048190454
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบึง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONGBUENG
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลยอดชาด
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์981025699
อีเมล์แอดเดรสsirigon08@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.08588632
Longitude
104.3761644

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน