ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านวังยาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010259
PERCODE 6 หลัก190442
กระทรวง 10 หลัก1048190442
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังยาง
ชื่อ (อังกฤษ)banwangyang
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์878605464
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.05495654
Longitude
104.4556802

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน