ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านนาขามส้มป่อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010260
PERCODE 6 หลัก190443
กระทรวง 10 หลัก1048190443
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาขามส้มป่อย
ชื่อ (อังกฤษ)nakamsompoi
หมู่ที่7
ถนนหนองสังข์-นาขาม
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42199937
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.003519
Longitude
104.437282

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน