ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010262
PERCODE 6 หลัก190445
กระทรวง 10 หลัก1048190445
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)nongsanonasomboon
หมู่ที่3
ถนนนาเหนือ-หนองบึง
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์801930411
อีเมล์แอดเดรสnongsanonasomboon@gmail.com
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.041476
Longitude
104.4784536

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน