ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านสามแยกหัวภูธร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010263
PERCODE 6 หลัก190446
กระทรวง 10 หลัก1048190446
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสามแยกหัวภูธร
ชื่อ (อังกฤษ)Bansamyeakhuaphuthon
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์981731216
อีเมล์แอดเดรสsamyeak@windowslive.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.05746971
Longitude
104.4522908

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน