ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านหนองโพธิ์วังโน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010264
PERCODE 6 หลัก190450
กระทรวง 10 หลัก1048190450
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโพธิ์วังโน
ชื่อ (อังกฤษ)NONGPOWANGNO
หมู่ที่2
ถนนรพช.โนนศรีวิลัย-วังยาง
หมู่บ้าน
ตำบลหนองโพธิ์
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์933270869
อีเมล์แอดเดรสnongpowangno2019@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.07367957
Longitude
104.4756498

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน