ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านโพนสวางหนองแหน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010265
PERCODE 6 หลัก190451
กระทรวง 10 หลัก1048190451
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนสวางหนองแหน
ชื่อ (อังกฤษ)banphonsawangnongnae
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองโพธิ์
อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0571697
Longitude
104.486636

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน