สพป.นพ.๑. อำเภอ นาแก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
480101981902101048190210 บ้านดอนโทน6ก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--71131202111141101151131141776------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101991902111048190211 ศรีโพนทองวิทยา2ก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--402292694292262302312462372199124925125221526----------------4202219-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
480102001902121048190212 ดอนเหลืองทองวิทยา11ก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--1111212321311911412012111611036------------------------126816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480102011902131048190213 บ้านจำปา9ก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--51811325141318141141386------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102021902141048190214 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)1คำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--1412113521711011911712312111076292282262836----------------2251416-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480102031902151048190215 นาผือบอนราษฎร์นุกูล3คำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--8141122511417110123161656------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102041902161048190216 บ้านกลางมูลอ้น6คำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--41111152114121314161206------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102051901631048190163 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ4นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่19176382317779641234144515051525152581728------------------------9943528-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
480102061901641048190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)2นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--61121182911018171111151606------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102071901651048190165 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล7นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--131111242419191141121161646------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102081901661048190166 บ้านนาป่งคอง6นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่31314110319113171814191606------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102091901871048190187 บ้านนาคู่7นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--131221352161121131141251191996201231251683----------------2021118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480102101901891048190189 บ้านแขนนาง4นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--6141102714171615161356------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102111901901048190190 บ้านน้ำบ่อ6นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--318111291131101121111121676------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102131901981048190198 บ้านนาเลียง1นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--10113123210120111115113110179681101121303----------------1321112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480102141901991048190199 บ้านหนองคอง5นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--314172514141519191366------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102151902001048190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยา12นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--71121192416115114181101576------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102161902011048190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี2นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--9111120251121917112191546------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102171901671048190167 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)1บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--5114119212113111111110191666------------------------85811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102181901681048190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี2บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--718115211110112171161151716------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102191901691048190169 บ้านโพธิ์ศรี5บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--512172612141117141246------------------------3184-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102201901701048190170 บ้านนาโสก4บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--81911726181411018191456------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102211901711048190171 บ้านนาทุ่งมั่ง7บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--2213315522814122912915023612138------------------------2681027-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480102221901971048190197 บ้านหนองยอโพนแพง15พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--111411523113131121151131596------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102231901881048190188 บ้านหนองหอยคำอ้อม10นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--161191352151111171211211131986------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480102241901931048190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัด14พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--1211012226111191817191506------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102251901941048190194 บ้านพระซองเหนือ12พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--2112414521611511811712111911066------------------------151819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480102261901951048190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยา6พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--1014114271--71514131265------------------------4076-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102271901961048190196 บ้านดงอินำ11พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--5191142131141151171191101886------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102281901921048190192 พระซองวิทยาคาร4พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--811312121211618117111181726------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102291901801048190180 ธารน้ำใจ7พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--1911813721612612413613312411596251422321994----------------2951225-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
480102301901721048190172 ชุมชนบ้านพิมาน3พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--5141925151418110171396------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102311901731048190173 บ้านพิมานท่า8พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู4131811531118161911171426------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102321901771048190177 บ้านดงน้อยพัฒนา6พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--241151392131121171131191171916------------------------130816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480102331901781048190178 บ้านจอมมณี4พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู31114183411141416151246------------------------3294-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102341901791048190179 บ้านปากบัง2พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--3141724151415151101336------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102351901811048190181 ชุมชนบ้านพุ่มแก13พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--4191132213131212131156------------------------2884-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102361901821048190182 บ้านหนองหอยใหญ่14พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--121411627181916171151526------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102371901831048190183 บ้านนางเลิศ16พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--71611329110181914181486------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102381901861048190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"10พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--511162617161317171366------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102391901841048190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์7พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--1011512528111115114114181706------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102401901851048190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์9พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--311142212151713131226------------------------2683-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102411901761048190176 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 1642สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--6171132518131719151376------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102421901741048190174 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง5สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู----8181314121613181266------------------------3475-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102431901751048190175 บ้านเหล่าทุ่ง4สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--15191242101816110181141566------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102441902091048190209 บ้านดงดู่งาม5หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--817115281814110112171496------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102451902061048190206 บ้านหนองบ่อ12หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--121171292101131161221171131916------------------------120815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102461902071048190207 บ้านดินดำหมากเฟือง8หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--1411713121318191111191111716------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102471902081048190208 บ้านนากุงยางคำ10หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--4131721012151817161386------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102481902051048190205 บ้านหนองห้าง4หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--61319210111611019151416------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102491902031048190203 บ้านคำเม็ก9หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--171612327111115151191161736------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102501902041048190204 บ้านหนองกุง5หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--71911624171118121101326------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102511902021048190202 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง1หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--2011913921712413011714623111657271301221793----------------2831224-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT