สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
480101841903231048190323 โพนทองวิทยาคาร9โพนทองเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--42140282364374382377375370344218------------------------5242125-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
480101861903401048190340 บ้านคำผาสุก10เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--416110241613181101101416------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101871903151048190315 เรณูวิทยาคาร2เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--41258399578456380365398377345419------------------------5532423-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
480101881903161048190316 บ้านโนนสังข์4เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--413172116121411121166------------------------2383-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101891903181048190318 บ้านโพนสาวเอ้11เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--51611129191111315181456------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101901903171048190317 บ้านนาบั่ว8เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--5141927111151518181446------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101911903191048190319 บ้านโคกกลาง7เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--141181322131141161221151181986------------------------130816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
480101931903211048190321 บ้านนาโดนเก่า6เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--414182412161414161266------------------------3484-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480101941903221048190322 บ้านทุ่งสว่าง9เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--511162511111716171276------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.2024.1.KAOPUNHOT