ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านวังตามัว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก48010057
PERCODE 6 หลัก190043
กระทรวง 10 หลัก1048190043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังตามัว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban-Wangtamua
หมู่ที่7
ถนนนิตโย
หมู่บ้าน
ตำบลวังตามัว
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์951969419
อีเมล์แอดเดรสwangtamuaschool@gmail.com
เว็บไซต์wangtamuaschool.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2878011
Longitude
104.5086253

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน