จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10