เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
รหัสชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
48010001 บ้านกุรุคุเมืองนครพนม--
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่าเมืองนครพนม--
48010003 บ้านหนองหญ้าไซเมืองนครพนมhttps://sites.google.com/view/nongyasai-school/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81-
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์เมืองนครพนม
48010005 บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนม--
48010006 บ้านนาป่งเมืองนครพนม--
48010007 บ้านกล้วยเมืองนครพนม-pimpong_namfon@hotmail.com
48010008 บ้านชะโนตเมืองนครพนม-chanote248@gmail.com
48010009 บ้านชะโงมนาโดนเมืองนครพนมhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190053changomnadhon95@gmail.com
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)เมืองนครพนมTharika.p36@gmail.com
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)เมืองนครพนม
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองนครพนม--
48010013 บ้านหนองยาวเมืองนครพนมnongyaoschool@hotmail.com
48010014 บ้านหนองดินแดงเมืองนครพนม-Sh035@nkped.org
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทองเมืองนครพนม
48010016 บ้านวังไฮหนองกุงเมืองนครพนม--
48010017 บ้านทุ่งมนเมืองนครพนม--
48010018 บ้านโพนป่าหว้านเมืองนครพนม--
48010019 บ้านนาคอกควายเมืองนครพนมhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190061dlit48010019.1@nkpedu1.go.th
48010020 บ้านกกไฮเมืองนครพนม--
48010022 บ้านนาหลวงเมืองนครพนม
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)เมืองนครพนมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1048190047-
48010024 บ้านหนองจันทน์เมืองนครพนม
48010025 บ้านนาทรายเมืองนครพนมnasaischool.nkp@gmail.com
48010026 บ้านนามูลฮิ้นเมืองนครพนมhttp://www.nh.ac.th/1048190014@pracharath.ac.th
48010027 บ้านดอนยานางเมืองนครพนม0benjawan_120@hotmail.com
48010028 บ้านนาคำโนนขามเมืองนครพนมnonkhamschool31@gmail.com
48010029 บ้านนาราชควายเมืองนครพนม
48010030 บ้านเนินสะอาดเมืองนครพนม
48010031 บ้านนาราชควายน้อยเมืองนครพนม
48010032 บ้านสร้างหินเมืองนครพนม
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวงเมืองนครพนมnbn2482@hotmail.co.th
48010034 อนุบาลนครพนมเมืองนครพนมhttp://www.anpschool.comanuban190063@gmail.com
48010035 บ้านน้อยใต้เมืองนครพนมhttps://facebook.com/bannoitai.schoolbannoitai.school@gmail.com
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)เมืองนครพนม--
48010037 บ้านดงยอเมืองนครพนม-Dongyo_nkp@thaimail.com
48010038 บ้านกลางน้อยเมืองนครพนม0shcoo.bankangnoi38@gmail.com
48010039 บ้านดงติ้วเมืองนครพนม-dongtiwschool@gmail.com
48010040 บ้านกลางบ้านหนาดเมืองนครพนม--
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)เมืองนครพนม
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองนครพนมhttps://sites.google.com/view/chumchonnamon2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=2namonschool48010042@gmail.com
48010043 บ้านผึ้งเมืองนครพนมbps2554@hotmail.com
48010044 บ้านวังกระแสเมืองนครพนม-BWK101@thaimal.com
48010045 บ้านสุขเจริญเมืองนครพนม
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์เมืองนครพนม--
48010047 บ้านหนองปลาดุกเมืองนครพนมwww.bannongpladook.ac.thnongpladookschool@hotmail.com
48010048 บ้านดอนม่วงเมืองนครพนม
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบินเมืองนครพนม
48010050 บ้านโพธิ์ตากเมืองนครพนม--
48010051 บ้านสุขเกษมเมืองนครพนม--
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองนครพนม--
48010053 บ้านโคกก่องเมืองนครพนม--
48010054 บ้านคำสว่างเมืองนครพนมhttps://sites.google.com/view/bankhamsawangkhamsawang10@gmail.com
48010055 บ้านหนองแซงเมืองนครพนม--
48010056 บ้านโชคอํานวยเมืองนครพนมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1048190045-
48010057 บ้านวังตามัวเมืองนครพนมwangtamuaschool.comwangtamuaschool@gmail.com
48010058 เมืองนครพนมเมืองนครพนม-nkppn1@gmail.com
48010059 บ้านหนองญาติเมืองนครพนมhttps://sites.google.com/view/nongyatschool1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=1nongyatschool@gmail.com
48010060 บ้านดงโชคเมืองนครพนมhttp://facebook.com/dongchokedongchoke55@gmail.com
48010061 บ้านคำพอกเมืองนครพนมhttp://gg.gg/khamphok
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุเมืองนครพนม--
48010064 บ้านสําราญเมืองนครพนมdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190003
48010068 บ้านนาหัวบ่อเมืองนครพนม
48010069 บ้านกุตาไก้ปลาปากpritsana2210@gmail.com
48010070 บ้านวังโพธิ์ปลาปาก-wangpho190272@gmail.com
48010071 บ้านดอนดู่ปลาปาก--
48010072 บ้านโพนทาปลาปาก
48010073 บ้านนางามปลาปาก--
48010074 บ้านนาดอกไม้ปลาปากhttp://nadok.netndmschool@gmail.com
48010075 บ้านโคกสว่างปลาปาก--
48010076 บ้านวังกะเบาปลาปาก-chaiya2017@gmail.com
48010077 บ้านนาสีนวลปลาปากbannasinualschool@gmail.combannasinualschool@gmail.com
48010079 บ้านศรีธนปลาปากhttp://www.srithon.ac.th/-
48010080 บ้านสว่างสำราญปลาปาก-bansawangsumranschool@gmail.com
48010081 บ้านโคกสูงปลาปาก-khoksung1988@gmail.com
48010082 บ้านม่วงปลาปาก
48010083 บ้านนกเหาะปลาปาก00
48010084 บ้านหนองบัวคำปลาปากwww.nbk.pusku.comnbkschool.2564@gmail.com
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปากhttp://www.psnschool.ac.th/phonsawang_nangew@hotmail.com
48010086 บ้านนามะเขือปลาปาก--
48010087 บ้านหนองแสงปลาปาก
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปาก--
48010089 บ้านนาขามปลาปาก-apinanapinanwibun.com@gmail.com
48010090 บ้านวังยางปลาปาก--
48010091 บ้านกอกปลาปากhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190297bkkschool@gmail.com
48010092 บ้านหนองบัวปลาปาก00
48010093 บ้านโคกกลางปลาปากhttps://sites.google.com/site/rongreiynbankhokklangplapakkhokklangschool2019@gmail.com
48010094 บ้านใหม่วังเซือมปลาปาก-Maiwangsuem.school@gmail.com
48010095 บ้านปลาปากน้อยปลาปากPNplapaknoy@gmail.com
48010096 บ้านวังสิมปลาปาก--
48010097 บ้านห้วยไหล่ปลาปากtulapornjampa@gmail.com
48010098 บ้านถาวรนาอุดมปลาปาก00
48010099 บ้านมหาชัยปลาปากmahachairongreiyn@gmail.com
48010100 บ้านทันสมัยปลาปาก
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงปลาปาก--
48010102 บ้านวังม่วงปลาปาก
48010103 บ้านดอนกลางปลาปากhttps://sites.google.com/s/1Nt-39_jDR70Oshha4hVMtLPB3FhL9I5j/edit?userId=114699081118347900748Donklang16k@gmail.com
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีปลาปากtubtaonkp1@gmail.com
48010106 บ้านนาเชือกปลาปาก--
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคีปลาปาก--
48010108 บ้านนาสะเดาปลาปากhttp://www.bnsd.ac.th/sir_ampon@hotmail.com
48010109 บ้านโพนทันปลาปาก--
48010110 บ้านจรุกเตยปลาปาก00
48010111 บ้านกุงโกนปลาปาก
48010112 บ้านหนองกกคูณปลาปาก-surawut.ka57@snru.ac.th
48010113 บ้านสร้างแห่ธาตุพนมBansranghaer@gmail.com
48010114 บ้านกุดฉิมธาตุพนม-bankudchim@gmail.com
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)ธาตุพนม--
48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ธาตุพนม-donnanghong.bs@gmail.com
48010117 บ้านหนองสะโนธาตุพนม-nongsano_nkpedu1
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนม--
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ธาตุพนม--
48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ธาตุพนม0
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)ธาตุพนม--
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"ธาตุพนมBan Huabungthung School.comhbtsc2014@gmail.com
48010124 บ้านดอนแดงธาตุพนม00
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนมwww.nathonwitt.ac.thnathonwitt@hotmail.com
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคารธาตุพนม--
48010127 บ้านดงยอธาตุพนม--
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารธาตุพนม--
48010130 บ้านดงป่ายูงธาตุพนม--
48010131 บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนมnongyamaschool@hotmail.com
48010132 บ้านขอนขว้างธาตุพนม--
48010133 บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนมhttps://sites.google.com/site/rongreiynbankhxnkxngphonthxng/khonkongnoi@gmail.com
48010134 บ้านนาหนาดธาตุพนมSupansoros@gmail.com
48010135 บ้านคำชะอีธาตุพนม--
48010136 บ้านดอนข้าวหลามธาตุพนม--
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนม-nkl0137@gmail.com
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ธาตุพนม--
48010139 บ้านนาคำธาตุพนมhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1048190127-
48010140 บ้านคับพวงธาตุพนม
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนม-kritsaret5414@gmail.com
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ธาตุพนม--
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ธาตุพนม-khangphoschool@gmil.com
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)ธาตุพนม
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ธาตุพนม--
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปาธาตุพนม
48010147 พระกลางวิทยาคารธาตุพนม-pakangvit@hotmail.com
48010148 มรุกขนครธาตุพนม
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)ธาตุพนม-banthatnoi@gmail.com
48010151 บ้านหนองกุดแคนธาตุพนม-nkk2552@gmail.com
48010152 บ้านโพนแพงธาตุพนม--
48010153 บ้านห้วยทรายธาตุพนมNuchranu2512@gmail.com
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ธาตุพนม-
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนมwww.sanpan.ac.thspm48010155@gmail.com
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคารธาตุพนมwww.umv.ac.th-
48010158 บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนม00
48010159 บ้านโสกแมวธาตุพนม--
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุขธาตุพนมsuchat.saen@gmail.com
48010161 บ้านโคกหินแฮ่เรณูนคร-khokhinhaeschool@gmail.com
48010162 บ้านหนองแซงเรณูนคร--
48010163 บ้านนาโดนใหม่เรณูนคร
48010164 บ้านนาบัวเรณูนคร--
48010165 บ้านนาม่วงเรณูนครwww.namuang.ac.thnpr2514@gmail.com
48010166 บ้านหนองกุงเรณูนคร--
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)เรณูนครwww.talad-school.com-
48010169 บ้านสร้างเม็กเรณูนคร
48010170 ลาดสว่างวิทยาเรณูนคร0-
48010171 บ้านดอนขาวเรณูนครhttps://sites.google.com/site/bandonkhawschool1/homesomphop2564@gmail.com
48010172 บ้านนาขามเรณูนคร--
48010173 บ้านเหิบเรณูนคร--
48010175 บ้านนายอเรณูนคร-dlit48010175.2@nkpedu1.go.th
48010176 นางามวิทยาคารเรณูนครwww.1111@thaimail.com
48010177 บ้านสร้างแป้นเรณูนคร0netty812@gmail.com
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเรณูนคร--
48010179 บ้านนายอน้อยเรณูนคร0nayonalschool.52@gmail.com
48010180 บ้านโนนสวรรค์เรณูนครNonsawan.School.Area1@gmail.com
48010181 บ้านเหล่าสำราญเรณูนคร--
48010182 บ้านดงบากเรณูนคร
48010184 โพนทองวิทยาคารเรณูนครwww.phontong.ac.thphontong53@gmail.com
48010185 บ้านดงมะเอกเรณูนคร
48010186 บ้านคำผาสุกเรณูนคร
48010187 เรณูวิทยาคารเรณูนคร
48010188 บ้านโนนสังข์เรณูนคร
48010189 บ้านโพนสาวเอ้เรณูนครteng.puthai@hotmail.com
48010190 บ้านนาบั่วเรณูนคร
48010191 บ้านโคกกลางเรณูนครwww.khokklang.ac.th/
48010193 บ้านนาโดนเก่าเรณูนคร
48010194 บ้านทุ่งสว่างเรณูนคร-Mr.Jamkut@gmail.com
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้นเรณูนครsiravanee@hotmail.com
48010196 บ้านหัวขัวใต้เรณูนคร-montinee100@gmail.com
48010197 บ้านนาดีเรณูนครwww.Nadee.ac.thsahachai2518@gmail.com
48010198 บ้านดอนโทนนาแก0weerapan164@gmail.com
48010199 ศรีโพนทองวิทยานาแกhttp://schoolweb.eduzones.com/spt/stvitaya@hotmail.co.th
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยานาแก-kittiyarat.pikul@gmail.com
48010201 บ้านจำปานาแก-krittika171@gmail.com
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)นาแก-fuknajar@gmail.com
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูลนาแก-took_1983@windowslive.com
48010204 บ้านกลางมูลอ้นนาแก-banklangmulxn@gmail.com
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนาแกwww.padungrach.ac.thdlit48010205.3@nkpedu1.go.th
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นาแกPhornsak.saenmit@gmail.com
48010207 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูลนาแก
48010208 บ้านนาป่งคองนาแก
48010209 บ้านนาคู่นาแก--
48010210 บ้านแขนนางนาแก
48010211 บ้านน้ำบ่อนาแก0moesc.1048190190@gmail.com
48010213 บ้านนาเลียงนาแกwww.naliangschool.ac.thhonvono501@obecmail.obec.go.th
48010214 บ้านหนองคองนาแก-nongkhong2@gmail.com
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแก-Nongchai74@gmail.com
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนาแก-nahoom2517@gmail.com
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)นาแกmaitree.chueakula@gmail.com
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนาแกbankeangschool48130@gmail.com
48010219 บ้านโพธิ์ศรีนาแก--
48010220 บ้านนาโสกนาแก-malasri9924@gmail.com
48010221 บ้านนาทุ่งมั่งนาแกhttps://sites.google.com/view/ntmschoolbhichet2019@gmail.com
48010222 บ้านหนองยอโพนแพงนาแก-wanida128@hotmail.com
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแก--
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแกSupan17@gmail.com
48010225 บ้านพระซองเหนือนาแก--
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแก-
48010227 บ้านดงอินำนาแก--
48010228 พระซองวิทยาคารนาแก00
48010229 ธารน้ำใจนาแก
48010230 ชุมชนบ้านพิมานนาแกbanpiman.school@gmail.com
48010231 บ้านพิมานท่านาแก-phimanta2557@gmail.com
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนานาแก--
48010233 บ้านจอมมณีนาแก
48010234 บ้านปากบังนาแกpakbangschool@gmail.com
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแก0sudaratnphxthani@gmail.com
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่นาแกhttp://gg.gg/BannonghoiyaiSchool-
48010237 บ้านนางเลิศนาแกschool.nanglert@gmail.com
48010238 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแก--
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์นาแก-Tubtaononjun@gmail.com
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแกPondoo.ac.th0
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นาแก--
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแก--
48010243 บ้านเหล่าทุ่งนาแก1048190175@pracharath.ac.th
48010244 บ้านดงดู่งามนาแก--
48010245 บ้านหนองบ่อนาแก--
48010246 บ้านดินดำหมากเฟืองนาแก-pimol1993@hotmail.com
48010247 บ้านนากุงยางคำนาแก-nakung.48010247@gmail.com
48010248 บ้านหนองห้างนาแก-adisak_arm06@hotmail.com
48010249 บ้านคำเม็กนาแก--
48010250 บ้านหนองกุงนาแก
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุงนาแกnongsangschool272@gmail.com
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีวังยาง-
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87วังยาง
48010254 บ้านโนนหอมวังยาง-noohomschool_@hotmail.com
48010255 บ้านยอดชาดวิทยาวังยางhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1048190452pkwangyang2561@gmail.com
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงวังยางwww.pnd.ac.thpaweenut2544@hotmail.co.th
48010257 บ้านหนองบึงวังยางsirigon08@gmail.com
48010258 บ้านหนองแคนวังยาง
48010259 บ้านวังยางวังยาง
48010260 บ้านนาขามส้มป่อยวังยาง00
48010261 บ้านหนองนางด่อนวังยางdlit48010261@nkpedu1.go.th
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยาง0nongsanonasomboon@gmail.com
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยาง-samyeak@windowslive.com
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยางnongpowangno2019@gmail.com
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหนวังยาง--